Propozice

Cíl akce

Barvy, barvy, barvy… Cílem akce je pořádně se vybarvit, úkolem běžců je v průběhu absolvování trati nanést na sebe i kolemběžící co nejvíce barev. Nezávodí se, neměří se čas. Vítězem bude každý, kdo se pobaví. A protažení těla při běhu se v tomto případě chápe jako příjemná nadstavba. A třeba se Vybarvený běh stane začátkem běžecké životní etapy některých účastníků, impulsem ke změně životního stylu a přístupu ke zdravému pohybu…

Základní informace

Datum: 8. 6. 2024

Místo: Velké náměstí, Kroměříž

 

Účastníci

Startovat ve Vybarveném běhu může každý zájemce. Je třeba, aby se co nejdříve zaregistroval a zaplatil startovné. Zúčastnit se mohou i děti, ovšem mladší než desetileté musí běžet v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně přebírá odpovědnost. Běžet mohou i rodiče s dětmi v kočárcích a různých vozítkách, ovšem měli by pamatovat na to, že v průběhu akce se budou házet práškové barvy, které – byť jsou zdravotně nezávadné a vypratelné – mohou malým dětem působit problémy a z kočárků či potahů nosítek, sedaček apod. nemusí jít vždy zcela vyčistit. Startující s kočárky by při své účasti neměli brzdit a blokovat ostatní účastníky akce, a to zvláště ve chvíli, kdy budou předbíháni závodníky absolvujícími druhé kolo běhu. Prosíme rodiče o soudnost, ohleduplnost a opatrnost!

Registrace

Registrace účastníků probíhá prostřednictvím formuláře na stránce www.vybarvenybeh.cz/registrace. Každý účastník (i dítě) se registruje jednotlivě. Zájemci o absolvování běhu vyplní všechny potřebné položky, důležité je potvrdit, že se seznámil a souhlasí s podmínkami a pravidly běhu. V případě registrace startujícího mladšího 18 let je nutné vyplnit informace o zodpovědné osobě a její telefonní číslo. Ve věkové kategorii do 10 let je nutná účast zodpovědné osoby (i tato osoba se musí zaregistrovat a zaplatit startovné) v běhu, tato osoba přebírá odpovědnost za „malého“ účastníka akce.  Ve skupině startujících od 11 do 17 let stačí v registraci vyslovit souhlas zákonného zástupce s účastí tohoto běžce na akci. Po odeslání formuláře obdrží přihlašovaný na uvedený e-mail zprávu s potvrzením o přijetí přihlášky a informacemi o dalším postupu s platebními podmínkami. Teprve po zaplacení startovného bude účastník považován za závazně přihlášeného.

On-line registrace a bezhotovostní platba startovného bude možná pouze do posledního květnového pátku 31. 5. do 12 hodin. Poté již bude možné provést registraci pouze osobně a platbu hotově, a to v přízemí Domu kultury v Kroměříži, kde se budou zároveň vydávat i startovací balíčky. Ty bude možné vyzvednout od pondělí 3. 6. do čtvrtka 6. 6. denně od 8 do 17 hodin a v pátek 7. 6. od 8 do 12 hodin. Registrace, platba a vyzvednutí balíčku budou možné také před startem Vybarveného běhu na Velkém náměstí 8. 6., a to od 9 do 11 hodin. 

Pokud se stane, že zaregistrovaný nedostane do 24 hodin potvrzovací e-mail, prosíme, aby se obrátil na tel. 573 500 583 nebo na nehodova@dk-kromeriz.cz a na tuto skutečnost upozornil.

Startovné

Cena startovné je při platbě do 31. 3. 200 Kč, do 30. 4. 250 Kč a do 8. 6. a tedy i na místě 300 Kč. Částka se tedy odvíjí od termínu zaplacení, ne od data registrace. Bezhotovostní platba je možná POUZE do 31. května. VŠECHNY REGISTRACE MUSÍ BÝT UHRAZENY DO 31. KVĚTNA 12:00 hod. - neuhrazené registrace dáme k dispozici dalším uchazečům.

Příslušnou částku prosíme uhradit cestou GP Webpay : https://www.dk-kromeriz.cz/vybarveny-beh-2024 

Po zaplacení obdržíte potvrzovací e-mail s E-vstupenkou (slouží jako doklad o zaplacení), kterou si můžete vytisknout nebo uložit v mobilním telefonu.  

V případě problémů s platbou či E-vstupenkou kontaktujte e-mailem pokladnu kina Nadsklepí (kinopokladna@dk-kromeriz.cz)  

REGISTRACE MUSÍ BÝT NA SKUTEČNÉ JMÉNO STARTUJÍCÍHO - kontaktní údaje mohou být osoby, které startujícího registrovala. Nesmí být dvě stejné registrace na jedno jméno - takové registrace budou smazány!

Děti do deseti let startovné neplatí, nemají však nárok na startovací balíček se „základním vybavením“ pro běh. Pokud odpovědná osoba bude pro děti startovní balíček chtít, může startovné zaplatit (stačí zakliknout ve formuláři) a balíček si i pro dítě či děti vyzvednout, případně si vybavení pro dítě mladší deseti let zakoupit před startem na náměstí ve stánku vedle prezence. K dispozici budou jak trička, brýle, tak i práškové barvy.

V případě neúčasti běžce není možné startovné vracet! Registrace je však přenosná.

Předstartovní vydávání balíčků a dodatečná registrace

Startovní balíček bude možné vyzvednout již v týdenním předstihu, a to v přízemí Domu kultury v Kroměříži. Vyzvednutí bude možné od pondělí 3. 6. do čtvrtka 6. 6. denně od 8 do 17 hodin a v pátek 7. 6. od 8 do 12 hodin.  Zde bude možné provést také ještě registraci ale pouze osobně a platbu v pokladně DK. Balíčky v kategorii do 10 let, pokud o ně bylo požádáno, musí vyzvednou zodpovědná osoba, ne dítě!

Před startem běhu se budou od 9 do 11 hodin vydávat po předložení dokladu totožnosti startovací balíčky těm, kteří si je v předstihu nevyzvedli, a u pořadatelského stánku bude možné ještě v sobotu dopoledne se zaregistrovat (přihlásit k běhu), zaplatit startovné a vyzvednout si startovací balíček. (Také k tomu bude potřeba předložit doklad totožnosti).

Prosíme však účastníky, aby všechny tyto kroky provedli s co možná největším předstihem a nenechávali je na poslední chvíli, tedy na sobotu 8. 6. Může se stát, že dojdou startovní čísla, barvy či trička… nebude možné další běžce přibírat a to by byla škoda!

Startovací balíček

Na balíček má nárok každý běžec, který se zaregistruje a zaplatí startovné. Obsahuje bílé bavlněné tričko s logem Vybarveného běhu, které si každý účastník obleče a na nějž nalepí startovní číslo, plastové sluneční brýle, jeden balíček práškových barev a drobný dárek připomínající Vybarvený běh. A samozřejmě ke každému startovacímu balíčku přísluší již zmíněné startovní číslo.

Velikosti triček:
S - šířka 50 cm, délka 68 cm
M - šířka 51 cm, délka 71 cm
L - šířka 54 cm, délka 73 cm
XL - šířka 61 cm, délka 75 cm
XXL - šířka 65 cm, délka 78 cm

Startovní balíček bude možné vyzvednout již v předstihu (o přesném termínu zahájení výdeje budete informováni v aktualitách na webu a FB události). Kdo si nebude moct balíček vyzvednout předem, převezme si jej před startem při prezenci na náměstí (9 – 11 h). Balíčky v kategorii do 10 let, pokud o ně bylo požádáno, musí vyzvednou zodpovědná osoba, ne dítě!

Barvy

Používání barevných prášků „holi“ má svůj původ na tradičním indickém „Holi festivalu” každoročně konaném na počátku jara. Jedná se o jeden z nejstarších a zároveň nejbarevnějších festivalů, jehož součástí je kromě oslav a tance také vrhání barevného prášku. Tato vrhací tradice se během let rozšířila do celého světa. Nejvíce se tyto barvy v současnosti využívají na hudebních festivalech, ale stále oblíbenější jsou i zábavné barevné běhy, prášky se hojně využívají také v reklamě, při fotografování a na nejrůznějších společenských akcích zejména v letních měsících.

Barevný festivalový prášek se vyrábí z přírodních materiálů a je také v přírodě plně rozložitelný. Splňuje všechna nařízení na složení a výrobu práškových barev, která garantují jeho bezpečné použití.

Upozornění: Nepoužívejte produkt v přítomnosti osob trpících astmatem nebo jiným alergickým onemocněním. Může způsobit podráždění očí při použití kontaktních čoček. Při použití se vyhněte kontaktu se sliznicemi. Je doporučeno nosit ochranu úst, nosu a očí. Prášek není vhodný ke konzumaci. Prášek by měl být používán osobami staršími 18 let.
Složení: kukuřičný škrob, voda, hydratovaný oxid křemičitý, chlorid sodný, síran sodný

Trasa

Vybarvený běh odstartuje na Velkém náměstí. Ještě před startem vyhodí všichni zúčastnění na pokyn moderátora barvy nad hlavu, případně na své kamarády a soupeře, příznivce i nepřátele. Je třeba na trať vyrazit již náležitě vybarveni. Po startu účastníci oběhnou jedenkrát dokola Velké náměstí. To pak opustí v dolním rohu a poběží kolem zámku, Mlýnskou branou ulicí Na Kopečku směrem ke Sladům, Chobot a dále uličkou Volného na Malý Val směrem ke gymnáziu. Běžci poputují kolem Justiční akademie přes Masarykovo náměstí. Kovářskou ulicí pak zamíří na Velké náměstí, kde pokračují do ulice Křižné, Dobrovského, Riegrovo náměstí a přes Komenského náměstí do Vodní ulice. Poté vyběhnou zpět na Velké náměstí a pokračují do druhého kola.

Trasa obou kol je dlouhá zhruba 5 km. Kdo si netroufne ji absolvovat celou, může běžet pouze první kolo a poté proběhnout cílovou (startovací) bránou.

Je možné, že v průběhu příprav Vybarveného běhu dojde ještě k drobným změnám trasy. O případných změnách budete informováni.

Ceny

Jak už bylo řečeno – napsáno – nejedná se o závod. Nejde tedy o to, přiběhnout jako první (byť to možná některým „opravdovým závodníkům“ pokazí radost). Jde spíše o to vytvořit větší skupinu, ideálně celé a kompaktní závodní pole, a pořádně se průběžně házenými barvami „zmazat“. Po skončení běhu nebudou oceňováni ti v cíli první, druhý, třetí… Odměny jsme připravili pro:

  • nejstaršího účastníka akce
  • nejmladšího účastníka akce
  • tři nejlépe vybarvené běžce
  • nejoriginálněji vystrojeného běžce
  • nejšílenějšího účastníka běhu

Ze startovních čísel bude poté, co všichni doběhnou do cíle, vylosováno deset, jejichž nositelé dostanou také odměnu.

Házení barev, nástrahy

Na trati bude pět míst, kde budou na běžce ve velkém házeny barvy, nikdo z nich tedy barevnému prášku neunikne. Kromě barevných stanovišť jsou v průběhu závodu připraveny některé nástrahy, které mají především ozvláštnit běh a dopomoci ulpění barev na tělech a oblečení startujících.

 

Upozornění a další informace

Akce se nemohou aktivně zúčastnit psi. I majitele pejsků, kteří se se svým i mazlíčky přijdou na akci podívat, by je měli pečlivě hlídat. Běh není možné absolvovat na kolech, koloběžkách ani jiných kolových zařízeních. Výjimkou jsou děti v kočárcích.

Účastníci i diváci, kteří budou házet práškové barvy, by měli být opatrní a ohleduplní vůči dění mimo běžecký peloton a při aplikaci barev dávat pozor na ostatní diváky, auta a budovy. Barvy jsou sice zdravotně nezávadné, v přírodě rozložitelné a vypratelné, ovšem ne ze všech materiálů a povrchů je bude možní stoprocentně vyčistit. Na druhou stranu i návštěvníci, kteří se nezúčastní aktivně barevných hrátek, musí počítat s tím, že by se práškovými barvami mohli trochu umazat.

Startujícím doporučujeme, aby si s sebou nebrali cennosti a drahé sportovní vybavení, vzhledem k nástrahám, které je na trati čekají.

Podmínky, pravidla, organizační a bezpečnostní pokyny

Pořadatelé si vyhrazují právo změnit program nebo v případě velmi nepříznivých především bezpečnostních podmínek akci zrušit. V takových případech není jejich povinností odškodnit účastníky, ani vrátit uhrazené registrační poplatky. Organizátor není odpovědný za škody, které nejsou zaviněny zanedbáním z jeho strany, není odpovědný za případné zdravotní problémy účastníků při závodě. Je na každém z přihlášených, aby sám posoudil svůj zdravotní stav, případně schopnost absolvovat běh.

Každý z účastníků svou registrací uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů pořadateli akce, jímž je Dům kultury, Tovačovského 2828, 767 01 Kroměříž (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb.) za účelem přípravy a vyhodnocení akce. Pořadatel se zavazuje, že takto získané údaje nepředá dalším subjektům, ani s nimi po skončení akce nebude dále pracovat. Účastník souhlasí s použitím v registraci zadané e-mailové adresy k zaslání informací o běhu, případných změnách v programu a dalších akcích. (V případě, že nechcete odebírat novinky, zaškrtněte políčko "nechci odebírat newsletter" v registračním formuláři.)
Provedením registrace vyslovuje účastník běhu souhlas s pořizováním a použitím fotografií a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků a jejich konání v průběhu závodu nebo v rámci doprovodného programu. Materiály mohou být použity k vlastní propagaci organizátora akce a případných dalších ročníků, a to bez nároku účastníků na honorář.

Vybarveného běhu se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba bez omezení věku. Osoby mladší 10 let se mohou zúčastnit akce pouze za doprovodu svých zákonných zástupců nebo jimi určených účastníků starších 18 let. Osoby od 10 do 18 let musí mít ke své účasti na akci souhlas zákonného zástupce uvedený v registračním formuláři. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny organizátora akce, ten má právo vyloučit jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh akce nebo bezpečnost ostatních účastníků.

Účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let nebo má souhlas svého zákonného zástupce nebo se akce účastní v doprovodu svého zákonného zástupce. Je si vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklých při účasti na akci a účastní se jí dobrovolně. Zavazuje se, že bude dodržovat tyto podmínky: nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků, potvrzuje, že se bude řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je schopen ji absolvovat, že má na dobu konání akce uzavřeno zdravotní pojištění a účastní se běhu na vlastní riziko.

Každý účastník, případně zákonný zástupce nezletilého účastníka, je povinen přečíst si veškeré informace poskytnuté organizátorem, nejlépe na www.vybarvenybeh.cz a na tomto webu potvrdit, že s nimi souhlasí.