Registrace odstartována!

Registrace ke startu ve Vybarveném běhu je již v plném proudu!

Registrace odstartována!

Připomínáme některá důležitá pravidla:
- registrujete-li dítě v kategorii do 10 let, musíte se coby zákonný zástupce sám zaregistrovat v kategorii dospělých, zaplatit startovné a skutečně se s dítětem běhu zúčastnit
- v kategorii 11 – 17 let stačí, když zákonný zástupce souhlasí s účastí „dítka“, není nutná jeho přítomnost při běhu
- registrujte se co nejdříve - kapacita běhu je omezena
- registrace na www.vybarvenybeh.cz neznamená, že máte zaručenu účast; závaznou se přihláška stává až po zaplacení startovného
- startovné je nyní 150 Kč