NERF pušky s sebou!

Další aktivitou pro neúnavné účastníky celodenního běhového programu bude střelnice.

NERF pušky s sebou!

Na biatlonové terče se tu bude střílet z NERF pušek typickými pěnovými projektily (vezměte si NERF zbraně s sebou) Na terče se bude pálit také z paintballových zbraní (což zájemcům umožníme díky spolupráci s panem Ostrčilíkem z Klubu ČSLA fungujícím v Areálu Hvězda v Kotojedech). A ve stánku Zaki-sport bude možné vyzkoušet laserovou pušku a elektronický terč coby součásti biatlonového trenažéru