Důležitá pravidla!

Registrace ke startu ve Vybarveném běhu je v plném proudu, už máme téměř tři stovky předběžně přihlášených, kráááása! Moc nás váš zájem těší.

Důležitá pravidla!

Jen připomínáme některá důležitá pravidla týkající se právě registrací:

  • registrujete-li dítě v kategorii do 10 let, musíte se coby zákonný zástupce sám zaregistrovat v kategorii dospělých, zaplatit startovné a skutečně se s dítětem běhu zúčastnit
  • v kategorii 11 – 17 let stačí, když zákonný zástupce souhlasí s účastí „dítka“, není nutná jeho přítomnost při běhu
  • registrujte se co nejdříve; sice slibujeme možnost registrování ještě na náměstí těsně před během, ale může nastat situace, že to již z kapacitních důvodů nebude možné
  • registrace na vybarvenybeh.cz neznamená, že máte zaručenu účast; závaznou se přihláška stává až po zaplacení startovného.